Rendeletek

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Kétvölgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Előző