Rendeletek

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kétvölgy község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2000.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

a településkép védelméről

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az avar- és kerti hulladék égetéséről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

  Következő